(1)
Hadza Min Fadhli Robby, . Wacana Islam Nusantara Dan Islam Hadhari Dalam Politik Luar Negeri Indonesia Dan Malaysia. Tashwirul Afkar 2021, 40.